Konforlu Hayvan Taşımacılığı

YOLA GÜVENLE ÇIKIYORUZ

 

YOLA GÜVENLE ÇIKIYORUZ

 Rahat ve Konforlu Seyahat​ 

Avrupa Birliği Standartlarında 2 ve 3 Katlı Araçlar

 Yüksek Hayvan Kapasitesi

 Minimum Yol Firesi

 Minimum Yaralanmalar

 Düşük Maliyet


     Ayvetsan , sayısı hızla artan ve Avrupa Birliği hayvan nakliye kriterlerine uygunluk belgesi olan , yüksek teknoloji donanımlı ve yüksek hayvan taşıma kapasiteli nakliye araçlarıyla , yol firesi ve yaralanma kayıplarını ortadan kadıran , düşük maliyetli ve konforlu hayvan taşımacılığı hizmeti vermektedir.

     Hayvanların nakliye koşulları gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır .Günümüzde Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde çiftlik hayvanlarının taşınması ile ilgili kanunlar , yaptırımlar ve bazı düzenlemeler yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenlemelerde;

 •  Hayvanların mola verilerek veya molasız en fazla seyahat edebilecekleri süre
 •  Taşıma kabininde hayvan başına düşen alan
 •  Kabinin havalandırılması
 •  İndirme ve bindirme ekipmanları
 •  Sulama donanımları

 gibi hususlarda uyulacak kurallar etraflıca açıklanmıştır.

    

     Avrupa Birliği’nde hayvan yaşam standardının kalitesini ifade eden hayvan refahı bilinci ortaya çıkmıştır ve hızla tüm dünyada kabul görmektedir .Hayvanların refahına yönelik önemli bir görev alanı da hayvan taşımaları ,hayvan refahı ,hayvan–insan sağlığı ,ve hayvancılık ekonomisi bakımından oldukça önemlidir .Uygun şartlarda yapılmayan sevkiyatlar hayvanlarda yaralanmalara ,sakatlanmalara ,hastalıklara ve hatta ölümlere neden olmaktadır.

     Hayvanların en fazla seyahat edebilecekleri süre ,taşıma kabininde hayvan başına düşen alan ,kabinin havalandırılması ,sıcaklık, nem ve ışık değerleri ,indirme bindirme ekipmanları ,sulama donanımları tüm bu düzenlemelere tabidir.

     Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği” ne uygun 2 ve 3 katlı araçlarımız ,hidrolik sistemleri ile yükleme ve indirme sırasında oluşabilecek yaralanmalara izin vermemektedir.

►HAYVANLARIN NAKİLLERİ SIRASINDA REFAHI VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

 

Canlı Hayvan Taşımacılığı ile ilgili bilinmesi gerekenler:

 • Hayvan Refahı Kavramı
 • Canlı Hayvan Taşımacılığına Uygun Araçlar
 • Canlı Hayvanların Sevkiyat Öncesi Bakım ve Kontrol İşlemleri
 • Canlı hayvanların taşıma süreçleri
 • Hayvan Taşımalarında Araç Kuralları
 • Karayolu ve Denizyolu Hayvan Taşımacılığı İçin Uygun Koşullar
 • Yasal Mevzuatlar

   


AYVETSAN HAYVANCILIK GIDA NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.